Ketahuilah oleh mu takala keluar Nafas kita itu apa kerjanya dan takala ia masuk itu apa kerjanya - maka takala ia keluar itu kerjanya Melimputi Alam dan takala ia masuk itu kerjanya Memenuhi Alam, baik dan takala ia keluar itu bertemu dengan apa dan takala ia masuk itu bertemu dengan apa - maka adapun takala it keluar itu Bertemu Dengan Rahman dan takala ia masuk itu Bertemu Dengan Rahim (+) 

Baik dan takala ia keluar itu apa yang dinyatakan olehnya dan takala ia masuk itu apa yang dinyatakan olehnya (+) maka adapun takala ia keluar itu menyatakan dirinya Sifat Zat - dan takala masuk itu menyatakan dirinya Zat yang iaitu dengan segala Sifat Qodim Ia Biwujudlillah iaitu itu Sifat Ma’ni dan Sifat Zat itu Wujud.

Baik, takala ia keluar itu kirakira satu hasta jauhnya ataupun satu jengkal jauhnya ataupun enam jari jauhnya ataupun empat jari jauhnya apa namanya itu ( :: ) maka adapun takala keluar satu hasta itu Nafas namanya dan takala satu jengkal itu Tanafas namanya dan takala enam jari itu Ampas namanya dan takala empat jari itu Nufus namanya. 

Baik, maka adapun takala ia keluar satu hasta jauhnya itu apa cahayanya dan takala satu jengkal itu apa cahayanya dan takala enam jari apa cahayanya dan takala empat jari itu apa cahayanya dan adapun takala ia keluar satu hasta itu cahayanya Kuning dan takala satu jengkal itu cahayanya Putih dan takala enam jari itu cahayanya Merah dan takala empat jari itu cahayanya Hitam.

Baik, bagaimana dan bagaimana cahaya yang Kuning itu datang ia daripada tempat yang mana dan cahaya yang Putih itu datang ia daripada tempat yang mana dan cahaya yang Merah itu datang ia daripada tempat yang mana dan cahaya yang Hitam datang ia daripada tempat yang mana (+) maka adapun cahaya yang Kuning itu datang ia daripada Jantung dan cahaya yang Putih itu datang ia daripada Hati dan cahaya yang Merah itu datang ia daripada Buah Kayu Sanubari dan cahaya yang Hitam itu datang ia daripada hempedu ( : ) 

Dan adapun Nafas yang keluar masuk itu Lima bagi sebelah Kanan dan sebelah kiri dan adapun sebelah kanan itu satu keluar sebelah atas dan satu keluar sebelah bawah dan satu keluar sama tengah, maka adapun ia keluar sebelah atas itu putih rupanya dan apabila ia keluar sebelah bawah hitam rupanya dan apabila ia keluar sebelah kanan kuning rupanya dan apabila ia keluar sebelah kiri merah rupanya (+) 

Maka jikalau kita duduk dirumah kita maka keluar nafas kita itu sebelah kanan melainkan laki-laki yang merah kulit datang ia kepada ia kita, jikalau ia membawa kepada kita daripada jenis rupa barang makanan yang dibawa kepada kita dengan warna merah rupanya.Dan jikalau ia datang disebelah kiri kita itu, jikalau perempuan yang datang kepada kita itu melainkan rupanya kuning. Maka jikalau jenis barang yang dibawa itu pun kuning jua dan jikalau nafas kita itu keluar disebelah atas melainkan laki-laki yang putih kuning kulit yang datang ia kepada kita. Maka jikalau ia membawa ia membawa jenis barang kepada kita dengan warna putih ataupun sebagainya. 

Demikian lagi jikalau nafas kita keluar disebelah bawah melainkan laki-laki yang hitam kulit datang kepada kita itu maka jikalau ia membawa kepada kita jenis barang makanan itu dengan rupanya hitam warnanya (+) 

Demikian lagi jikalau nafas kita keluar itu berpecah dua ataupun tiga melainkan alamatnya datang orang kepada kita dua ataupun tiga orang (+) 

Demikian lagi jikalau nafas kita yang sama tengah itu ia keluar halus seperti jarum rasanya inilah yang amat baik, yakni Ketika Selamat namanya. Dan demikian jikalau nafas kita itu keras rasanya disebelah kanan maka tiba-tiba datang orang itu kepada kita membawa khabaran kepada kita ia mengatakan kepada kita yakni saudara mu sudah mati di negeri orang. Ataupun barang sebagai perkhabaran itu kepada kita. Maka orang itu ia duduk disebelah kiri kita, maka nafas kita pada masa itu keras sebelah kanan kita, maka perkhabaran orang itu tiada sungguhnya, berdusta. Maka jikalau ia duduk disebelah kira maka nafas kita pun keras disebelah kiri juga, maka perkhabaran itu nyatalah sungguhannya, tiada ia berdusta sekalikali. Wallahu a’lam.

Ketahuilah oleh mu hai tholib takala nafas kita keluar itu Jibril namanya dan takala masuk itu Jibrail namanya. Baik, soal waktu mana yang dinamakan Jibrail dan waktu mana dikatakan Jibril - Jawab, adapun waktu ia membawa firman Tuhan kepada hambanya inilah dinamai Jibrail dan waktu ia menerima puji hambanya itu serta membawa mengadap Tuhan nya inilah dinamai akan dia Jibril. 

Ketahui oleh mu demikian lagi takala nafas kita itu keluar disebelah kanan Jibrail namanya dan takala ia masuk itu Mikail namanya dan takala ia keluar disebelah kiri itu Israfil namanya dan takala ia masuk Izrail namanya dan adapun Istana Nafas itu didalam Otak dan inilah yang bernama Ruhul Nafsi. Maka cahayanya putih. Dan adapun perbezaan Ruh dengan Nafas itu berlainan - yakni nafas itu keluar dan masuk - dan adapun Ruh itu tiada keluar dan tiada masuk, tetapi Ruh itu pergi datang pada Jalan Bathin. Yakni diibarat seumpama kita masuk pada Alam Khayal dan Alam Misal, yakni seperti kita melihat saudaranya di negeri yang jauh terbang ke udara dengan tiada bersayap. 

Demikianlah sabit Hayyat itu adanya, tiada ada didalam dan tiada diluar dan tiada diatas dan tiada dibawah kerana kita ini tempat menerima Tajali Tuhan. Wallahua’lam.

Today, there have been 3 visitors (10 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=